b2b Değer Katıcı İşlemler

b2b Değer Katıcı İşlemler

KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANARAK MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ


b2b AG, „Değer Katıcı İşlemler“ kavramını tedarik zincirinin bir parçası olarak görür. Burada bir ürünün ya da servisin yatay katma değer yaratımı zinciri kastedilmektedir. Halbuki, tedarik zinciri dendiğinde genellikle dikey zincir akla gelir. b2b daha farklı bir yaklaşımla, „Değer Katıcı İşlemler“ başlığı altında dikey zincirin düğümlerinde paketleme gibi ürün üzerinde yapılması gereken işlemleri de üzerine alır.  
b2b müşterileri çok farklı değer katıcı işlemler hizmetleri taleplerinde bulunabilmektedirler. Bu talepler her projenin kendine özgü özellikleri dikkate alınarak şu gibi aşamalarda ortaya çıkmaktadır:
 

 • Bir ürünün paketini oluşturan parçaların belirlenmesi.
 • Yarı ya da tam işlenmiş ürünlerin doğru zamanda doğru miktarda (JIT) temininin organize edilmesi.
 • ISO 9000 Kalite Yönetimi temelinde iş akışının planlanması.
 • Ürünün her bir parçasının teslim ya da tedarik edilmesi.
 • Her bir parça için üretim aşamalarının koordine edilmesi. Paketlerin tasarlanması  ve düzenlenmesi gibi.
 • Dağıtım kanalının ön görülemediği durumlarda paketleme unsurlarının en verimli şekilde kullanılması.
 • Maliyet hesaplarının ve kalite güvencesinin düzenli olarak gözden geçirilmesi.

 
Değer katıcı işlemler sayesinde müşterilerimiz kendi ana işlerine daha fazla yoğunlaşırlar. Böylece daha az kaynak kullanarak maliyetlerini düsürürler. Avantajlar başlıca şu başlıklar altında toplanabilir :
 

 • Değer katıcı işlemler alanında uzman personele gereksinim ortadan kalkar.
 • Üçüncü bir uzman şirketin tecrübesinden faydalanılır.
 • Planlar ve süreçler 3. şirketin raporlarıyla bir kez daha gözden geçirilebilir.
 • Üçüncü bir uzman şirketin kalite yönetimi devreye girer.
 • Merkezi koordinasyonla teslim tarihi daha etkin düzenlenir.
 • Maliyetler 3. şirketin büyük hacimli üretimi sayesinde düşer (ölçek ekonomisi).
 • Müşterilerimiz hazır proje satın alındıkları için riskleri düşer.

 
Böylece ürünün tek tek parçalarının maliyeti toplamda 40%’a kadar düşürülebilir. Bu nedenle, her geçen gün daha fazla üretici rekabet güçlerini artırmak ve pazardaki uzun vadeli varlıklarını güvence altına almak amacıyla ürünlerinin belli üretim aşamalarını kendi kendilerine gerçekleştirmemekte, bunun yerine 3. firmaları kullanmaktadırlar (Dış kaynak kullanımı).


b2b AG, „Değer Katıcı İşlemler“ kavramını tedarik zincirinin bir parçası olarak görür. Burada bir ürünün ya da servisin yatay katma değer yaratımı zinciri kastedilmektedir. Halbuki, tedarik zinciri dendiğinde genellikle dikey zincir akla gelir. b2b daha farklı bir yaklaşımla, „Değer Katıcı İşlemler“ başlığı altında dikey zincirin düğümlerinde paketleme gibi ürün üzerinde yapılması gereken işlemleri de üzerine alır.  

b2b müşterileri çok farklı değer katıcı işlemler hizmetleri taleplerinde bulunabilmektedirler. Bu talepler her projenin kendine özgü özellikleri dikkate alınarak şu gibi aşamalarda ortaya çıkmaktadır:

Hediye paketi ambalajlanmasi

Hediyeler müsterimizin isteklerine göre ambalajlanir ve istenilen zamanda öngörülen adreslere ulastirilir. [more]

more details

Kampanya Lojistik hizmetleri Süpermarket zincirleri kampanyalari

Beyaz ve kahverengi eşya, Konserve tipi yiyecek mamüller icin Hamburg Limaninda Yetkin kampanya lojistigi. b2b & b2c lojistik Hamburg hizmeti geniş bir yelpazede mevcut tüm lojistik... [more]

more details

Promotion logistics for the supermarkets / grocery store chains

Campaigns logistics competence for canned food, white - and Brown goods in Hamburg at the port of Hamburg. b2b & b2c logistic Hamburg is available for a wide range of logistics services from... [more]

more details

Kampanya Lojistik hizmetleri Süpermarket zincirleri kampanyalari

Beyaz ve kahverengi eşya, Konserve tipi yiyecek mamüller icin Hamburg Limaninda Yetkin kampanya lojistigi. b2b & b2c lojistik Hamburg hizmeti geniş bir yelpazede mevcut tüm lojistik... [more]

more details

In order to optimize our website for you and to be able to continuously improve it, we use cookies. By continuing to use the website, you agree to the use of cookies.

Further information about cookies from our domain can be found in our Cookie Policy